Certyfikat SSL


Nasza strona jest chroniona certyfikatem SSL. Dzięki niemu przepływ informacji między użytkownikiem a serwerem odbywa się w sposób tajny – nikt poza uprawnionymi do tego osobami nie ma do nich dostępu. Przesyłanie danych jest bezpieczne i profesjonalnie chronione.

Podstawową funkcją certyfikatów SSL jest ochrona naszych Klientów przed: kasowaniem danych; kradzieżą haseł, kont i posługiwaniem się nimi, fałszowaniem danych, kradzieżami danych niezbędnych do logowania do intranetów i ekstranetów oraz nowymi technikami phishingu.