W ramach naszego sklepu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie.

Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".Strona zawiera produkty przeznaczone dla osób pełnoletnich.

18-dla-pelnoletnich.png

Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18
(art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych).


ROZUMIEM

 Warunki gwarancji

Firma STREFA PC Agata Flaga (właściciel sklepu efajek.pl) jako sprzedawca pośredniczy między użytkownikiem a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej.

1. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie formularza reklamacyjnego, proszę w tym celu przejść do zakładki KONTAKT i po wybraniu tematu "Serwis" opisać problem. W celu usprawnienia procesu związanego z zarejestrowaniem nowej reklamacji, prosimy o podanie w formularzu numeru zamówienia, z którego pochodzi uszkodzony produkt oraz opisanie jego usterki.

2. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania przesyłki przez nasz serwis w Bogatyni przy ul. Kościuszki 12.


3. Wadliwy produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika.


4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych od chwili przyjęcia towaru. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta.  W przypadku braku dostępności reklamowanego produktu może on zostać wymieniony na model o takich samych bądź lepszych parametrach, takiego samego bądź innego producenta. O wymianie produktu na inny model Klient zostanie poinformowany przez sklep drogą elektroniczną.

5. W sytuacji gdy przesyłka reklamacyjna ma zostać odesłana na inny adres niż ten, który widnieje w zamówieniu z którego pochodzi reklamowany produkt konieczne jest przesłanie nowych danych adresowych poprzez formularz kontaktowy. Jeżeli takiej informacji nie otrzymamy, przesyłka zwrotna zostanie wysłana na stary adres.

6. Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:

  • produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne
  • plomby bądź numery seryjne zostały zerwane lub uniemożliwiają identyfikację produktu ( w przypadku produktów nie mających numeru seryjnego, identyfikacja jest możliwa za pomocą kodu kreskowego mieszczącego się na opakowaniu)
  • wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej
  • usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

 

7. W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone firma STREFA PC Agata Flaga ma prawo żądać od Klienta opłaty poniesionych kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Sprzęt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.

8. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

9. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

11. Adres wysyłkowy:

STREFA PC Agata Flaga
ul. Kościuszki 12
59-920 Bogatynia